אומר - מרכז לתקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת
Omer - Center for Augmentative and Alternative Communication and Assistive Technology