אומר - מרכז לתקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת
Omer - Center for Augmentative and Alternative Communication and Assistive Technology 073-3956753 052-5235442